Contact Us

Helu wahi Leka (Mailing Address):
1500 Kalanianaʻole Ave.
Hilo, HI 96720

Helu Kelepona (Phone): (808) 961-0470
*If you need information regarding enrollment, please call our Registrar located at our Hale Lamalama campus, (808) 933-3482

Leka uila (Email)info@kaumeke.net
or Kokua@kaumeke.net

Kai Koholā- Kula Kamaliʻi (Preschool)
Located at Malia Puka o Kalani
326 Desha Ave., Hilo 96720
Kelepona (Phone): (808) 209-8116

Papa Malaaʻo-Papa 3
Located at Hale Lamalama Campus
113 Kuawa Street, Hilo 96720
Kelepona (Phone): (808) 933-3482
Kelepaʻi (Fax): (808) 933-3488

Papa 4-Papa 11
Located at Pā Hoaka Campus
1500 Kalanianaʻole Ave., Hilo 96720
Kelepona (Phone): (808) 961-0470
Kelepaʻi (Fax): (808) 238-5857